Start Wychowawcy klas
ROK SZKOLNY 2017/18

Klasa

Zawód

Wychowawca

TECHNIKUM
1TFI

technik usług fryzjerskich - 1TFI

technik informatyk - 1TI

Maria Kot
1TBM

technik budownictwa - 1TB

technik mechanik - 1TM

Marcin Kowalski
2TFI

technik usług fryzjerskich - 2TF

technik budownictwa - 2TI

Beata Lekka
2TBM

technik budownictwa - 2TB

technik mechanik - 2TM

Marta Staszowska
3TBI

technik budownictwa - 3TB

technik informatyk - 3TI

Maria Kozak
3TFM

technik usług fryzjerskich - 3TF

technik mechanik - 3TM

Ewelina Wojciechowska

4TF

technik usług fryzjerskich

Maria Juda

4TBI

technik budownictwa - 4TB

technik informatyk - 4TI

Kinga Koczaj Kozerska

BRANŻOWA SZKOŁA I STOPNIA
1FS

fryzjer - 1F

ślusarz - 1S

Agnieszka Pękala
1BO

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 1B

operator obrabiarek skrawających - 1O

Grzegorz Sitek
1W

elektromechanik

elektryk

stolarz

monter sieci i instalacji sanitarnych

Grzegorz Kruczek
ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA
2BH

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 2B

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - 2H

Elżbieta Sura
2FEmSt

fryzjer - 2F

elektromechanik - 2Em

stolarz - 2St

Anna Fąfrowicz
2OS

operator obrabiarek skrawających - 2O

ślusarz - 2S

Tomisław Mucha

 

3OSt

 

operator obrabiarek skrawających - 3O

stolarz - 3St

 

Sebastian Darski

3BH

monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie - 3B

monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych - 3H

Katarzyna Błońska
3FEm

fryzjer - 3F

elektromechanik - 3Em

Anna Bochenek