Start TECHNIKUM

TECHNIKUM:

technik URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH - NOWOŚĆ

technik RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY -  NOWOŚĆ

technik INFORMATYK

technik USŁUG FRYZJERSKICH

technik MECHANIK - obrabiarki sterowane numerycznie

technik BUDOWNICTWA
TECHNIK INFORMATYK

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk przygotowany jest do:

1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;

2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;

3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;

4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami


Kwalifikacje  w zawodzie:


1. Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

- Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

- Użytkowanie urządzeń peryferyjnych komputera osobistego

- Naprawa komputera osobistego

2. Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

- Projektowanie i wykonywanie lokalnej sieci komputerowej

- Konfigurowanie urządzeń sieciowych

- Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

3. Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

- Tworzenie stron internetowych

- Tworzenie baz danych i administrowanie bazami danych

- Tworzenie aplikacji internetowych

 

Przedmioty zawodowe:

Systemy operacyjne

Urządzenia techniki komputerowej

Sieci komputerowe

Witryny i aplikacje internetowe

Systemy baz danych

Działalność gospodarcza w branży informatycznej

Język angielski zawodowy w branży informatycznej

Montaż i eksploatacja urządzeń techniki komputerowej

Administracja sieciowymi systemami operacyjnymi

Projektowanie i montaż lokalnych sieci komputerowych

Administracja bazami danych

Programowanie aplikacji internetowych

Praktyki zawodowe

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;

2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;

3) wykonywania strzyżenia włosów;

4) wykonywania stylizacji fryzur;

5) wykonywania projektów fryzur.

 

Kwalifikacje w zawodzie:

1. Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

- Wykonywanie zabiegów pielęgnacyjnych włosów

- Strzyżenie włosów, formowanie fryzur i ondulowanie

- Zmiana koloru włosów

2. Projektowanie fryzur

- Wykonywanie projektów fryzur

- Stylizacja fryzur z wykorzystaniem technik wizualizacji

 

Przedmioty zawodowe:

Podstawy fryzjerstwa

Techniki fryzjerskie

Wizualizacja wizerunku

Organizacja salonu fryzjerskiego

Język obcy we fryzjerstwie

Procesy fryzjerskie i stylizacja fryzur

Wizualizacja we fryzjerstwie

Praktyki zawodowe

TECHNIK MECHANIK

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;

2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;

3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;

4) obsługiwania maszyn i urządzeń;

5) organizowania procesu produkcji.

 

Kwalifikacje w zawodzie:

1. Użytkowanie obrabiarek skrawających

- Przygotowywanie konwencjonalnych obrabiarek skrawających do obróbki

- Wykonywanie obróbki na konwencjonalnych obrabiarkach skrawających

- Przygotowywanie obrabiarek sterowanych numerycznie do obróbki

- Wykonywanie obróbki na obrabiarkach sterowanych numerycznie


2. Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

- organizowanie procesów obróbki i montażu części maszyn i urządzeń

- nadzorowanie przebiegu produkcji

 

Przedmioty zawodowe

Podstawy konstrukcji maszyn

Podstawy sterowania i regulacji maszyn

Technologia obróbki skrawaniem

Podstawy technik wytwarzania

Organizacja procesów produkcji

Działalność gospodarcza w branży mechanicznej

Język obcy w branży mechanicznej

Konstrukcje maszyn

Programowanie i obsługa obrabiarek sterowanych numerycznie

Procesy produkcji

Techniki wytwarzania

Praktyki zawodowe

TECHNIK BUDOWNICTWA

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE

Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:

1) wykonywania określonych robót budowlanych;

2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;

3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;

4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;

5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

 

Kwalifikacje w zawodzie

1. Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

- Wykonywanie zapraw murarskich i tynkarskich oraz mieszanek betonowych

- Wykonywanie murowanych konstrukcji budowlanych

- Wykonywanie tynków

- Wykonywanie remontów oraz rozbiórki murowanych konstrukcji budowlanych

2. Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

- Organizowanie i kontrolowanie robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy i wykonaniem robót ziemnych

- Organizowanie i kontrolowanie robót budowlanych stanu surowego

- Organizacja i kontrolowanie budowlanych robót wykończeniowych

- Organizacja i kontrolowanie robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych

- Organizacja i kontrolowanie robót związanych z rozbiórką obiektów budowlanych

3. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

- Sporządzanie kosztorysów

- Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

 

Przedmioty zawodowe

Rysunek techniczny

Technologia robót murarskich i tynkarskich

Organizacja robót budowlanych

Kosztorysowanie w budownictwie

Język obcy zawodowy w budownictwie

Działalność gospodarcza w budownictwie

Dokumentacja techniczna

Roboty murarskie i tynkarskie

Nadzór robót budowlanych

Kosztorysowanie i dokumentacja przetargowa w budownictwie

Praktyki zawodowe

TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

Jesteśmy jedyną szkołą na podkarpaciu, która kształci w tym zawodzie.

Technik urządzeń dźwigowych jest zawodem wprowadzonym w 2015 roku. Jest obecnie jedynym z najbardziej poszukiwanych i dobrze płatnych zawodów.

W dzisiejszym świecie urządzenia dźwigowe spotykamy w każdym obszarze funkcjonowania człowieka. Każdy wysoki budynek musi posiadać windę, każde centrum handlowe posiada schody ruchome. Magazynowanie towarów opiera się na pracy wózków widłowych, elektrycznych, zdalnie sterowanych. Serwisy i warsztaty samochodowe bez nowoczesnych i różnorodnych podnośników, wyciągarek nie mogłyby funkcjonować. W halach i zakładach przemysłowych transportowanie przedmiotów odbywa się za pomocą suwnic. Żaden plac budowlany nie obędzie się bez żurawia. Jedno jest pewne - każde z wymienionych urządzeń nie może być naprawiane i eksploatowane przez osoby nie mające odpowiednich kwalifikacji, a takich osób brakuje.

Technik urządzeń dźwigowych może znaleźć zatrudnienie w:

 • przemyśle maszynowym
 • budownictwie
 • transporcie
 • wszystkich pozostałych dziedzinach gospodarki wykorzystujących urządzenia mechaniczne
 • magazynach
 • wielkich i małych zakładach pracy, korporacjach i własnych firmach


To idealny kierunek dla osób, które:

 • wykazują się zainteresowaniami technicznymi
 • fascynują się nowymi technologiami
 • przejawiają zdolności manualne, praktyczno-techniczne

Nasza szkoła nawiązała współpracę z firmą LIFT RZESZÓW – czołową firmą specjalizującą się w dostarczaniu, montażu oraz remontach i modernizacjach dźwigów linowych, hydraulicznych, towarowych i platform przyschodowych. Dzięki tej współpracy uruchomimy wkrótce nowoczesną pracownię urządzeń dźwigowych, nasi uczniowie będą mieli zapewnione praktyki w firmie LIFT, a po ukończeniu szkoły najlepsi absolwenci mogą liczyć na interesującą pracę w tej firmie!

TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

Technik renowacji elementów architektury to ciekawy zawód poszukiwany zarówno w Polsce i za granicą, tam gdzie występują elementy i obiekty zabytkowe.

Jeśli wybierzesz ten kierunek zostaniesz przygotowany do projektowania i rekonstruowania detali architektonicznych, wykonywania dekoracji i elementów rzeźbiarskich, malarskich oraz złoceń, opracowywania dokumentacji, kierowania zespołami przy realizacji prac renowacyjnych, konserwatorskich, sporządzania kosztorysów oraz kontroli i oceny jakości wykonanych prac renowatorskich.

Na zajęciach poznasz style i detale architektoniczne, poznasz techniki malarskie, dowiesz się jak zaaranżować wnętrze aby było funkcjonalne i zgodne z nowoczesnymi trendami. Poznasz zasady sztukatorstwa, rzeźby i innych technik związanych z użytkową sztuką artystyczną.

Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w:

 • instytucjach zajmujących się ochroną i renowacją zabytków kultury,
 • muzeach,
 • kompleksach pałacowo-zamkowych,
 • pracowniach architektonicznych,
 • agencjach reklamowych,
 • biurach projektów,
 • agencjach designerskich,
 • firmach budowlano-architektonicznych.
 • własna działalność gospodarcza,

Rynek pracy odczuwa braki w wykwalifikowanej kadrze renowatorów. Spowodowane są one m.in. wieloletnią przerwą w ich kształceniu w szkołach zawodowych w Polsce.

Zdobądź wartościowy zawód, dający wiele możliwości.