Start TECHNIKUM

TECHNIKUM:

TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH - nowość

TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY - nowość

TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE - nowość

TECHNIK INFORMATYK

TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH - wizaż

TECHNIK MECHANIK - obrabiarki sterowane numerycznie

TECHNIK BUDOWNICTWATECHNIK INFORMATYK

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik informatyk przygotowany jest do:
1) montowania oraz eksploatacji komputera i urządzeń peryferyjnych;
2) projektowania i wykonywania lokalnych sieci komputerowych, administrowania tymi sieciami;
3) projektowania baz danych i administrowania bazami danych;
4) tworzenia stron www i aplikacji internetowych, administrowania tymi stronami i aplikacjami


TECHNIK USŁUG FRYZJERSKICH

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik usług fryzjerskich powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania zabiegów pielęgnacyjnych włosów;
2) wykonywania zabiegów chemicznych włosów;
3) wykonywania strzyżenia włosów;
4) wykonywania stylizacji fryzur;
5) wykonywania projektów fryzur.


TECHNIK MECHANIK

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik mechanik powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wytwarzania części maszyn i urządzeń;
2) dokonywania montażu maszyn i urządzeń;
3) instalowania i uruchamiania maszyn i urządzeń;
4) obsługiwania maszyn i urządzeń;
5) organizowania procesu produkcji.


TECHNIK BUDOWNICTWA

CELE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE
Absolwent szkoły kształcącej w zawodzie technik budownictwa powinien być przygotowany do wykonywania następujących zadań zawodowych:
1) wykonywania określonych robót budowlanych;
2) organizowania i kontrolowania robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy;
3) organizowania i kontrolowania robót budowlanych stanu surowego i robót wykończeniowych;
4) organizowania i kontrolowania robót związanych z utrzymaniem obiektów budowlanych w pełnej sprawności technicznej;
5) sporządzania kosztorysów oraz przygotowywania dokumentacji przetargowej.

 

TECHNIK URZĄDZEŃ DŹWIGOWYCH

Jesteśmy jedyną szkołą na podkarpaciu, która kształci w tym zawodzie.
Technik urządzeń dźwigowych jest zawodem wprowadzonym w 2015 roku. Jest obecnie jedynym z najbardziej poszukiwanych i dobrze płatnych zawodów.
W dzisiejszym świecie urządzenia dźwigowe spotykamy w każdym obszarze funkcjonowania człowieka. Każdy wysoki budynek musi posiadać windę, każde centrum handlowe posiada schody ruchome. Magazynowanie towarów opiera się na pracy wózków widłowych, elektrycznych, zdalnie sterowanych. Serwisy i warsztaty samochodowe bez nowoczesnych i różnorodnych podnośników, wyciągarek nie mogłyby funkcjonować. W halach i zakładach przemysłowych transportowanie przedmiotów odbywa się za pomocą suwnic. Żaden plac budowlany nie obędzie się bez żurawia. Jedno jest pewne - każde z wymienionych urządzeń nie może być naprawiane i eksploatowane przez osoby nie mające odpowiednich kwalifikacji, a takich osób brakuje.
Technik urządzeń dźwigowych może znaleźć zatrudnienie w:
 • przemyśle maszynowym
 • budownictwie
 • transporcie
 • wszystkich pozostałych dziedzinach gospodarki wykorzystujących urządzenia mechaniczne
 • magazynach
 • wielkich i małych zakładach pracy, korporacjach i własnych firmach

To idealny kierunek dla osób, które:
 • wykazują się zainteresowaniami technicznymi
 • fascynują się nowymi technologiami
 • przejawiają zdolności manualne, praktyczno-techniczne
Nasza szkoła nawiązała współpracę z firmą LIFT RZESZÓW – czołową firmą specjalizującą się w dostarczaniu, montażu oraz remontach i modernizacjach dźwigów linowych, hydraulicznych, towarowych i platform przyschodowych. Dzięki tej współpracy uruchomimy wkrótce nowoczesną pracownię urządzeń dźwigowych, nasi uczniowie będą mieli zapewnione praktyki w firmie LIFT, a po ukończeniu szkoły najlepsi absolwenci mogą liczyć na interesującą pracę w tej firmie!


TECHNIK RENOWACJI ELEMENTÓW ARCHITEKTURY

Technik renowacji elementów architektury to ciekawy zawód poszukiwany zarówno w Polsce i za granicą, tam gdzie występują elementy i obiekty zabytkowe.
Jeśli wybierzesz ten kierunek zostaniesz przygotowany do projektowania i rekonstruowania detali architektonicznych, wykonywania dekoracji i elementów rzeźbiarskich, malarskich oraz złoceń, opracowywania dokumentacji, kierowania zespołami przy realizacji prac renowacyjnych, konserwatorskich, sporządzania kosztorysów oraz kontroli i oceny jakości wykonanych prac renowatorskich.
Na zajęciach poznasz style i detale architektoniczne, poznasz techniki malarskie, dowiesz się jak zaaranżować wnętrze aby było funkcjonalne i zgodne z nowoczesnymi trendami. Poznasz zasady sztukatorstwa, rzeźby i innych technik związanych z użytkową sztuką artystyczną.

Technik renowacji elementów architektury może znaleźć zatrudnienie w:
 • instytucjach zajmujących się ochroną i renowacją zabytków kultury,
 • muzeach,
 • kompleksach pałacowo-zamkowych,
 • pracowniach architektonicznych,
 • agencjach reklamowych,
 • biurach projektów,
 • agencjach designerskich,
 • firmach budowlano-architektonicznych.
 • własna działalność gospodarcza,
Rynek pracy odczuwa braki w wykwalifikowanej kadrze renowatorów. Spowodowane są one m.in. wieloletnią przerwą w ich kształceniu w szkołach zawodowych w Polsce.
Zdobądź wartościowy zawód, dający wiele możliwości.


TECHNIK ROBÓT WYKOŃCZENIOWYCH W BUDOWNICTWIE

Nowy zawód na rynku pracy dla osób zainteresowanych wykańczaniem wnętrz, a chcących zdobyć wykształcenie średnie.
Technik robót wykończeniowych może wykonywać i nadzorować zadania zawodowe związane z: projektowaniem i budową domów jednorodzinnych, wielorodzinnych, obiektów przemysłowych, pod kątem robót wykończeniowych, takich jak malowanie, tapetowanie, układanie posadzek, okładzin ściennych czy montaż suchej zabudowy. Może również zajmować się:  kosztorysowaniem robót budowlanych, przygotowaniem dokumentacji przetargowej, wykonywaniem inwentaryzacji budowlanych, utrzymaniem obiektów budowlanych, wytwarzaniem materiałów i elementów budowlanych.

Technik robót wykończeniowych w budownictwie może znaleźć zatrudnienie w:
przedsiębiorstwach budowlanych;
•    firmach remontowo – wykończeniowych,
•    firmach produkujących materiały budowlane;
•    biurach projektowych;
•    urzędach administracji państwowej i samorządowej;
•    nadzorze budowlanym;
•    sklepach i hurtowniach materiałów budowlanych;
•    oraz prowadzić własną działalność gospodarczą w zakresie świadczenia usług budowlanych;
•     kontynuować naukę na studiach technicznych.

K
walifikacje:
Wykonywanie robót montażowych, okładzinowych i wykończeniowych
1. Montaż systemów suchej zabudowy
2. Wykonywanie robót malarskich
3. Wykonywanie robót tapeciarskich
4. Wykonywanie robót posadzkarskich
5. Wykonywanie robót okładzinowych
Organizacja, kontrola i sporządzanie kosztorysów robót budowlanych
1. Organizacja robót związanych z zagospodarowaniem terenu budowy
2. Organizacja i kontrolowanie robót wykończeniowych w budownictwie
3. Sporządzanie kosztorysów robót wykończeniowych w budownictwie