Start Kalendarz szkolny

KALENDARZ ROKU SZKOLNEGO 2017/2018

1.

4.09.2017r. (poniedziałek)

Rozpoczęcie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

2.

1.11.2017r. (środa)

Dzień Wszystkich Świętych

3.

23.12.2017r. (sobota)

- 31.12.2017 r. (niedziela)

Zimowa przerwa świąteczna

4.

1.01.2018r. (poniedziałek)

Nowy Rok

5.

11.01.2018 r. (czwartek)

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

6.

29.01.2018r.- 11.02.2018

Ferie zimowe

7.

29.03.2018 r.(czwartek)

- 3.04.2018 r.(wtorek)

Wiosenna przerwa świąteczna

8.

27.04.2018 r.

Zakończenie zajęć w klasach programowo najwyższych

9.

1.05.2018 r. (wtorek)

Święto Pracy

10.

3.05.2018 r (czwartek)

Święto Konstytucji 3 Maja

11.

4.05.2018 r. (piątek)

7-8.05.2018 r. (poniedziałek, wtorek)

Część pisemna- Egzamin maturalny z:

Języka polskiego, matematyki, języka angielskiego

12.

31.05.2018 r. (czwartek)

Boże Ciało

13.

19.06.2018 r. (wtorek)

Pisemny egzamin potwierdzający kwalifikacje w zawodzie

14.

22.06.2018 r.(piątek)

Zakończenie zajęć dydaktyczno-wychowawczych

 

I PÓŁROCZE :

KLASY 4 – 15 grudnia 2017r.

Pozostałe oddziały – 19 stycznia 2018r.

 

Dni wolne:

30.10.2017r. (poniedziałek) - dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej

31.10.2017r. (wtorek) - dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej

30.04.2018r. (poniedziałek) - dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej

2.05.2018r. (środa) - dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej

4.05.2018r. (piątek) - egzamin maturalny

1.06.2018r. (piątek) - dzień wynikający z potrzeb społeczności lokalnej

 

TERMINY EGZAMINÓW POTWIERDZAJĄCYCH KWALIFIKACJE W ZAWODZIE

Kwalifikacja

Termin

Sesja 1. Styczeń – luty 2018

Etap pisemny

11 stycznia 2018r.

 

Etap praktyczny

B.30

17 -20 stycznia 2018 r.

E.14

12-15 stycznia 2018 r.

A.23

10 stycznia 2018 r.

B.06

22-31 stycznia 2018r.

B.05

22-31 stycznia 2018r.

Sesja 2. Czerwiec – lipiec 2018

Etap pisemny

19 czerwca 2018 r.

 

Etap praktyczny

E.13

28 czerwca – 4 lipca2018 r.

E.12

28 czerwca – 4 lipca2018 r.

B.06

22 czerwca – 4 lipca 2018r.

B.07

22 czerwca – 4 lipca 2018r.

B.33

26 czerwca 2018r.

A.19

22 czerwca – 4 lipca 2018r

B.18

22 czerwca – 4 lipca 2018r

M.19

22 czerwca – 4 lipca 2018r

PRAKTYKA ZAWODOWA:

Klasa

Zawód

Ilość tygodni:

Termin

3 TFM

technik usług fryzjerskich

technik mechanik

4 TYGODNIE

27.XI – 22.XII.2017r.

3 TBI

technik budownictwa

technik informatyk

4 TYGODNIE

2.X – 27.X.2017r.

2TM

technik mechanik

3 TYGODNIE

7.V – 25.V.2018r.