Start Egzamin zawodowy

Egzaminy potwierdzające kwalifikacje w zawodzie

w roku szkolnym 2016/2017

klasa

termin

egzamin z kwalifikacji

2TI (technik informatyk)

czerwiec 2017

E.12 Montaż i eksploatacja komputerów osobistych oraz urządzeń peryferyjnych

3TI (technik informatyk)

czerwiec 2017

E.13 Projektowanie lokalnych sieci komputerowych i administrowanie sieciami

4TI (technik informatyk)

styczeń 2017

E.14 Tworzenie aplikacji internetowych i baz danych oraz administrowanie bazami

2TB (technik budownictwa)

czerwiec 2017

B. 18 Wykonywanie robót murarskich i tynkarskich

3TB (technik budownictwa)

czerwiec 2017

B.33 Organizacja i kontrolowanie robót budowlanych

4TB (technik budownictwa)

styczeń 2017

B.30 Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowanie dokumentacji przetargowej

3TF (technik usług fryzjerskich)

czerwiec 2017

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

4TF (technik usług fryzjerskich)

styczeń 2017

A.23 Wykonywanie projektów fryzur

3TM (technik mechanik)

czerwiec 2017

M.19 Użytkowanie obrabiarek skrawających

4TM (technik mechanik)

styczeń 2017

M.44 Organizacja i nadzorowanie procesów produkcji maszyn i urządzeń

2B (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)

styczeń 2017

B.5 Montaż systemów suchej zabudowy

2B (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)

czerwiec 2017

B.6 Wykonywanie robót malarsko-tapeciarskich

3B (monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie)

czerwiec 2017

B.7 Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych

3F (fryzjer)

czerwiec 2017

A.19 Wykonywanie zabiegów fryzjerskich

Pracownicy młodociani

3O (operator obrabiarek skrawających)

lipiec 2017

egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej

3S (ślusarz)

lipiec 2017

egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej

3E (monter elektronik) lipiec 2017 egzamin czeladniczy w Izbie Rzemieślniczej

Szczegółowe informacje dotyczące egzaminu potwierdzającego kwalifikacje w zawodzie znajdziesz na stronie

Centralnej Komisji Egzaminacyjnej

 

Okręgowej Komisji Egzaminacyjnej w Krakowie