Start Praktyka zawodowa

PRAKTYKA ZAWODOWA:

Klasa

Zawód

Ilość tygodni:

Termin

3 TFM

technik usług fryzjerskich

technik mechanik

4 TYGODNIE

27.XI – 22.XII.2017r.

3 TBI

technik budownictwa

technik informatyk

4 TYGODNIE

2.X – 27.X.2017r.

2TM

technik mechanik

3 TYGODNIE

7.V – 25.V.2018r.